Close-up of woman

Abort

Abort foretas på sykehus og er gratis dersom du har norsk personnummer. Det er mulig å få utført abort for deg som ikke har norsk personnummer. Du kan kontakte Stiftelsen Amathea for mer informasjon om nærmeste sykehus eller abort for personer uten norsk personnummer. Det er vanlig praksis å møte ved sykehuset to ganger, først til en forundersøkelse, deretter til selve inngrepet.