Amathea FinnmarkAmathea Troms

Parsamtale

Noen par tar kontakt fordi de er uenige om svangerskapet skal fullføres eller avbrytes. Andre trenger å snakke sammen om situasjonen de er i. Gjennom samtalene kan man få mer innsikt i hverandres refleksjoner og dilemmaer. Dette kan skape større gjensidig respekt og forståelse.
Parsamtalene foregår enten hos samme veileder, eller med hver sin veileder om paret ønsker det. 
Konsept & design: Flying Pigs Consulting AS  - Programmering: Intellicom AS