Amathea FinnmarkAmathea Troms

Stiftelsen Amathea, Hedmark og Oppland

I Hedmark har vi kontor på Hamar.

Stiftelsen Amathea – Veiledningstjeneste for gravide
Parkgata 31, 2317 Hamar
Se kart her.

Telefon: 815 32 005
Telefon: 62 54 33 00

Kontonummer: 8200.01.78639

Telefontid:
Mandag – fredag: 08.00 – 20.00

Kontortid:
Tirsdag – fredag: 08.30 – 16.00


Kurs og gruppetilbud:

Nytt svangerskapskurs for enslige gravide starter opp ved Stiftelsen Amathea avdeling Hamar 11 og 18 november. Begge dagene kl.16.30–18.30.
For påmelding ring 815 32005 eller mail til hedmark@amathea.no– Del gjerne så flere kan se. Kurset er gratis.


Prosjekt Hedmark:
Prosjekt som skal gå i 2014 og retter seg mot minoritetshelse og kvinnehelse.
Empowering og styrking til å ta egne valg i forhold til seksuell helse og familieplanlegging
Gratis prevensjon til kvinner som bor ved mottak.
Dialoggrupper for minoritetskvinner.

Kriseprevensjonsmiddel – les om veiledningskontorets tilbud her.

Les artikkel om prosjekt ved veiledningskontoret i  Hamar Dagblad  fra 08.07.2008.

Les presentasjon av veiledningskontoret og veiledningskontorets kurstilbud i  Østlendingen fra 02.01.2008.

 
Konsept & design: Flying Pigs Consulting AS  - Programmering: Intellicom AS