Amathea, Hedmark og Oppland

I Hedmark har vi kontor på Hamar.

Parkgata 31, 2317 Hamar
Telefon: 815 32 005
e–post: hedmark@amathea.no

Kontonummer: 8200.01.78639

Telefontid:
Mandag – fredag: 08.00 – 20.00

Kontortid:
Mandag – fredag: 08.30 – 16.00

Kommer du til stengt dør?
Ring gjerne 815 32 005 for timebestilling eller telefonkonsultasjon.
Telefonen er åpen mellom kl. 08.00–20.00 på hverdager.
Ellers er du hjertelig velkommen tilbake når kontoret er åpent!

Stiftelsen Amathea tilbyr: 

               • Informasjon og veiledning ved valg knyttet til svangerskap og abort
               • Samtale før og etter abort
               • Samtale underveis og etter fullført svangerskap

Fødsels Forberedende Kurs for enslige gravide:

FFK folder Amathea Hedmark, høsten 2017

FFK holdes ca. 2 ganger pr semester.
Påmelding til amathea@hedmark.no eller 815 32 005. Gratis å delta.


Gruppetilbud:

Mor og Barn Gruppa Høst 2017

Mor og Barn gruppa, for deg som er alene om det daglige ansvaret, for ditt/dine barn.
Påmelding til amathea@hedmark.no eller 815 32 005. Gratis å delta.


Dialoggruppe for kvinner ved asylmottak
Gruppen tilbys både ved kontoret og ved det enkelte mottak. Tema:Kvinners rettigheter, kvinnehelse, seksuell helse, prevensjon/reproduktiv helse, utdanning, retten til å velge med mer.


Dialoggruppe for menn ved asylmottak
Gruppen tilbys i samarbeid med ansatte ved mottaket eller andre eksterne samarbeidspartnere. Tema:Seksuell helse, reproduktiv helse, kvinner og menn sine rettigheter i Norge, bruk av kondom/prevensjon, respekt for egen og andres helse og autonomi.


Prosjekt Hedmark:

Prosjekt som har gått i 5 år og skal videreføres i 2017 og har fokus på minoritetshelse og kvinnehelse. Styrking til å ta egne valg i forhold til sin helse/seksuell helse og familieplanlegging, utdanning med mer. Gratis prevensjon til kvinner som bor ved mottak.

Våren 2017

Samarbeid med Solør (Grue, Våler og Åsnes kommune). Undervisning ved Voksenopplæringen sammen med Jordmor Åse Fjell fra Våler kommune.


Annet:
Hamar Dagblad
Østlendingen

Bente Nymoen
Sykepleier
bente.nymoen@amathea.no
815 32 005
96 62 88 42

Her finnes vi