Amathea, Møre og Romsdal

I Møre og Romsdal har vi kontor i Ålesund.

Adresse:
AMFI–MOA ØST, 4.etasje
Langelandsveien 51, 6010 Ålesund
Telefon: 815 32 005
e–post:more-romsdal@amathea.no

Kontonummer: 8200.01.78639

Telefontid:
Mandag – fredag: 08.00 – 20.00

Kontortid:
Mandag – torsdag: 08.30 – 15.30

Kommer du til stengt dør?
Ring gjerne 815 32 005 for timebestilling eller telefonkonsultasjon. Telefonen er åpen mellom kl. 08.00-20.00 alle virkedager. Ellers er du hjertelig velkommen tilbake når kontoret er åpent!

Stiftelsen Amathea tilbyr: 
Informasjon og veiledning ved valg knyttet til svangerskap og abort

Samtale før og etter abort

Samtale underveis og etter fullført svangerskap


Kurs og gruppe tilbud:
Fødselsforberedende kurs Ålesund, høst 2017
Gruppetilbud


Rekordlåge aborttal i Møre og Romsdal

Invitasjon til fagdag om vold mot kvinner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Amathea konferanse «Ungdom og seksualitet» 2015

Fagdag om kvinnehelse 2013


Sara Wiik
Jordmor
sara.wiik@amathea.no
815 32 005

94 87 27 93

Wenche Marita Sande
Psykiatrisk sykepleier
wenche.sande@amathea.no
815 32 005
95 77 36 70

Her finnes vi