Stiftelsen Amathea

ÁHPEHEAPMI JA EAHPESIHKAR? DU VÁLGA - DU ÁRVU

Hála bagadeddjiin telefovnnas 90 65 90 60
dahje válde oktavuohta Chattas neahttasiidus amathea.no
(árgabeivviin tii 08.00 - 20.00)


Amathea Vuođđudus lea riikaviidosaš dearvvašvuođabálvalus mii bargá áhpehisvuođa botkjumiid lága olis.

Amathea Vuođđudus fállá:

- Dieđuid ja bagadeami válljenvejolašvuhtii mii lea čatnon áhpehisvuhtii ja abortii

- Ságastallama áhpehisvuođa dilis ja maŋŋá áhpehisvuođa dili

- Ságastallama ovdal ja maŋŋá abortta

- Nuvttá áhpehisiskkadusa ja prevenšuvnna bagadusa

- Individuála- ja parraságastallamiid

- Ráhkanan kurssa, ja eatni ja mánná čoahkaneami

Amathea Vuođđudus fállá bálvalusaid mat váikkuhit servodaga bargui eastadit dáhtokeahtes áhpehisvuođa ja aborta.

Amathea Vuođđudus maiddái váikkuha ovdánahttit ođđa máhttu ja buoridit gelbbolašvuođa servvodagas čatnon nissonolbmuid dearvvašvuhtii ja psykososiálalaš hástalusaide mat badjánit aborta ja hálitkeahtes áhpehisvuođa geažil.