Informasjon ang. Korona-viruset

På grunn av smittefare grunnet Korona viruset opprettholder Amathea nå sitt veiledningstilbud via telefon.

Åpningstiden er som vanlig mandag- fredag kl.08.00- kl.20.00

For timebestilling ta kontakt på telefon 9065 9060 eller chat med oss på amathea.no

Til deg som allerede har timeavtale så tar vi kontakt med deg/dere for å avtale videre oppfølging.

Koronavirus

Latest news