Kvinners rettigheter

Norge har lovfestet retten til selvbestemt abort. Det betyr at den som er gravid har rett til å velge om svangerskapet skal fullføres eller avbrytes.

Lov om svangerskapsavbrudd gir kvinnen rett til selvbestemt abort innen utgangen av 12. svangerskapsuke. Etter dette må kvinnen søke en nemnd der avgjørelsen tas i samråd med kvinnen.

I en valgsituasjon kan det oppstå behov for råd og veiledning. Den gravide er sikret rett til dette i samme lov, § 1 og § 2 1.ledd: ”Fører et svangerskap til alvorlige vansker for en kvinne, skal hun tilbys informasjon og veiledning om den bistand samfunnet kan tilby henne. Kvinnen har krav på råd for selv å treffe det endelige valg”.

Stiftelsen Amathea ble etablert for å imøtekomme dette kravet på en uavhengig, tilgjengelig og faglig forsvarlig måte. Vi er underlagt taushetsplikt. Du kan trygt ta kontakt med Amathea, uansett alder og livssituasjon.