Fødselsforberedende kurs for solomødre

Vi har tilbud om gratis fødselsforberedende kurs til gravide kvinner som har benyttet donor (enkel-/dobbeldonasjon) – solomødre – på vårt kontor i Pilestredet Park 7 på følgende datoer: