Fødselsforberedende kurs

For kvinner som forventer å bli alene om hovedomsorgen for barnet arrangerer Amathea egne fødselsforberedende kurs.

SNAKK MED EN VEILEDER PÅ 815 32 005 (hverdager kl 8-20)

Målet er å øke kvinnens trygghet og kunnskap om svangerskapet, fødsel og forholdet til barnet. Kurset er gratis, og går vanligvis over 4 til 6 ganger.

På våre kurs får vi besøk av:

  • Jordmor
  • NAV
  • Familievernkontoret
  • Helsesøster
  • Amme-/poliklinikk
  • Fysioterapeut/Ernæringsfysiolog
  • Omvisning på fødeavdelingen

Det er noen variasjoner mellom de lokale Amathea-kontorene. Ta kontakt, så sender vi deg et program.

SNAKK MED EN VEILEDER PÅ 815 32 005 (hverdager kl 8-20)

Finn ditt nærmeste Amathea kontor.