Graviditetstest

Graviditetstest får du utført gratis på alle Amatheas sine kontorer. Du kan også få graviditetstest hos lege, på helsestasjoner og prevensjonskontor

Vil du ordne alt på egenhånd, er det mulig å kjøpe ulike tester på apotek eller i enkelte matvarebutikker. Disse testene er enkle å gjennomføre selv

Når kan jeg ta en gravitest?

De fleste graviditetstestene kan tidligst gi svar én dag etter forventet menstrasjon. Vi anbefaler at du tester deg ca. en uke etter forventet mens for å få et sikkert resultat.

Hvis du er usikker etter å tatt en eller flere graviditetstester selv, er det helt i orden å ta kontakt med legen din eller Amathea.

SNAKK MED EN VEILEDER PÅ 815 32 005 (hverdager kl 8-20)

Finn ditt nærmeste Amathea kontor.