Parsamtale

I et parforhold kan ulike oppfatninger om et påbegynt svangerskap være utfordrende. Det er ofte vanskelig å kommunisere i en situasjon som kan være preget av blandede følelser, stress og frykt.

Amathea tilbyr parsamtaler med utgangspunkt i graviditet. Noen par tar kontakt fordi de er uenige om graviditeten skal fullføres eller avbrytes. Andre trenger å snakke sammen om den situasjonen de er i.

Gjennom samtalene kan man få mer innsikt i hverandres refleksjoner og dilemmaer. Dette kan være med på å skape større gjensidig respekt og forståelse.

Parsamtalene foregår enten hos samme veileder, eller med hver sin veileder om paret ønsker det.

SNAKK MED EN VEILEDER PÅ 815 32 005 (hverdager kl 8-20)

Finn ditt nærmeste Amathea kontor.