Introduksjon

Dette er en undervisningspakken som er laget på oppdrag av Helsedirektoratet og Utlendingsdirektoratet (UDI). Målet med pakken er at den skal gi god informasjon om seksuell og reproduktiv helse, samt hiv og andre seksuelt overførbare sykdommer(SOI)