Om prosjektet

Helsedirektoratet koordinerer oppfølging av nasjonal Hiv strategi «Aksept og mestring»(2009–2015), Strategier for bedre seksuell helse (2010–2015) og har ansvar for oppfølging av tiltak i Nasjonal strategi for innvandrerhelse (2013–2017).