Valget

Er du i en situasjon der du skal velge om du skal fullføre eller avbryte svangerskapet?

Noen opplever at dette er en vanskelig avgjørelse, og at en samtalepartner kan være nyttig. Snakk med dine nærmeste, skolerådgiver, sosiallærer eller ansatte i helsetjenesten; din lege, ansatte ved helsestasjonen eller en veileder hos Amathea. 

Stiftelsen Amathea har hatt et tilbud om informasjon og veiledning ved usikkerhet rundt graviditet siden 1978. Som helsepersonell for øvrig, har vi taushetsplikt. Vårt fokus er at det skal være ditt valg. Du skal kunne leve godt med valget ditt uansett om det blir det ene eller det andre.