Med rett til å sørge?

Amathea og LUB, Landsforeningen uventet barnedød, har i 2020 startet et samarbeid om pilotprosjektet «Med rett til å sørge?»