Graviditet & abort

Tror du at du er gravid? På vår nettside finner du nyttig informasjon. Ta gjerne kontakt med oss på telefon

815 32 005 eller mail.

Amathea tilbyr samtaler før og etter abort, og før, under og etter graviditeten. For mer informasjon se under «Våre tjenester«.