Aktuell forskning og artikler

Her har vi samlet litt informasjon fra andre kilder om graviditet og abort.

Intended and Unintended Pregnancies Worldwide
Internasjonal oversiktsartikkel om uplanlagte svangerskap og abort i verden. Statistikk fra 2012 Belyser trender i Europa og andre verdensdeler

Abort – fakta og statistikk
Oversikt og abortstatistikk fra Folkehelseinstituttet. Gir fakta og oversiktstall for siste 10 år. På sidene til Folkehelsa kan du finne årsrapporter over svangerskapsavbrudd i Norge og flere fakta og artikler om uplanlagt graviditet og abort

Men and abortion
Engelsk kunnskapsoppsummering om menns perspektiver og reaksjoner på abort. C Coyle. Men and Abortion: A Review of Empirical Reports Concerning the Impact of Abortion on Men. The Internet Journal of Mental Health. 2006 Volume 3 Number 2.

Menns og kvinners erfaringer med abort
Svensk litteraturstudie av menns og kvinners ulike erfaringer og perspektiver på uplanlagt graviditet og abort

At være to om det
Intervju i regi av det danske rådgivnings-nettstedet «sexlinien». 3 unge menn gir sine perspektiver på uplanlagt og abort. Spesielt om valg og følelser