Etter abort

Alle kvinner kan reagere forskjellig etter en abort, både medisinsk og følelsesmessig.

Opplever du å få smerter, feber eller unormale blødninger etter aborten, ta kontakt sykehuset direkte. Det er vanlig at en blør i 1-2 uker etter en abort. Du får med deg et skriv fra sykehuset som du må lese gjennom.

Kontakt oss gjerne hvis noe er uklart eller om du vil ha en samtale rundt det du har opplevd.

Les mer om hva vi kan gjøre for deg.


SNAKK MED EN VEILEDER PÅ 90 65 90 60

eller kontakt oss på Chatt på amathea.no (hverdager kl 8.00 -20.00)