Aktuelle lover

Graviditet, abort og foreldreansvar har også en juridisk side. Det kan du lese om her.

Lov om svangerskapsavbrudd – Abortloven
Innen utgangen av 12 svangerskapsuke bestemmer kvinnen selv om hun vil avbryte svangerskapet. Mellom 12 og 18 uke må man søke om det og avgjørelsen tas av en offentlig oppnevnt nemd. Etter 18 uke er det ikke anledning til å avbryte svangerskapet. Les særlig § 2.

Lov om barn og foreldre – Barneloven
Reglene om farskap og foreldreansvar finner du i lov 8. april 1981 nr 7 om barn og foreldre (barneloven). Se særlig kapittel 2 for bestemmelsene om farskap og usikkert farskap. I barneloven finner du også de viktigste bestemmelsene om samværsrett og forsørgerplikt. Se henholdsvis kapittel 6 og kapittel 8