Mer informasjon om farskap og usikkert farskap

Lov om barn og foreldre – Barneloven
Reglene om farskap og foreldreansvar finner du i lov 8. april 1981 nr 7 om barn og foreldre (barneloven). Se særlig kapittel 2 for bestemmelsene om farskap og usikkert farskap. I barneloven finner du også de viktigste bestemmelsene om samværsrett og forsørgerplikt. Se henholdsvis kapittel 6 og kapittel 8.

Farskapstest
Farskap.no er Folkehelseinstituttets nettsider om farskap og farskapstesting – DNA-test. Sidene gir kort informasjon om hva DNA-testing er og sikkerhet for å fastslå farskap (og morskap) ved en slik test. Du kan få svar på spørsmål du har og bestille testen online dersom du ønsker det. Testen koster ca. 1 500 kroner.