Nyttige lenker/nettsted

Noen å snakke med – råd og veiledning

Amathea

Stiftelsen Amathea er en helsetjeneste som tilbyr gratis veiledning til kvinner, menn og par som er blitt uplanlagt gravide. Stiftelsen har dette som hovedoppgave og har kontorer over hele landet med veiledningstilbud til alle som trenger det. Kan kontaktes på e-post, telefon og chat

Telefon: 90 65 90 60 hverdager kl. 08-20

Reform ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn driver hjelpetilbud spesielt for menn og fokuserer særlig på gutters og menns livssituasjon, utfordringer og behov. Du kan ta kontakt med mannstelefonen og snakke med en erfaren rådgiver om din situasjon, og/eller med Reforms telefon for juridisk rådgivning som betjenes av advokater hvis du trenger juridisk hjelp.

Mannstelefonen: 22 34 09 60 hverdager kl. 17 – 20

Juridisk rådgivningstelefon: 991 66 480 mandag tom torsdag kl. 19 -21.

ung.no

De som besvarer spørsmål på ung.no er fagpersoner innen de ulike emnene, og gir deg anbefalinger på bakgrunn av informasjonen du deler i spørsmålet ditt. Husk på at spørretjenesten på ung.no ikke erstatter lege- eller krisehjelp, men skal være en råd- og veiledende tjeneste.

ung.no er en tjeneste for de som er fra 13 til 20 år.

Familievernet

Familievernet gir et gratis lavterskeltilbud i forbindelse med ulike typer samlivs- og relasjonsproblemer. Familievernkontorer kan hjelpe foreldre med å komme fram til avtaler om barna og bistå med veiledning og hjelp til å bedre samarbeidet mellom foreldrene. Tilbyr terapi og samtalegrupper. Oversikt over landets familievernkontor finner du her: Familievernkontorer

Andre nyttige hjelpetilbud

Advokatenhjelperdeg.no

Kontakt advokat hvis du trenger hjelp til juridiske spørsmål. På nettstedet advokatenhejleperdeg.no gir erfarne advokater gratis råd og informasjon om aktuelle juridiske problemstillinger og rettshjelp. Du kan stille egne spørsmål. Tjenesten har også et gratis tilbud om ½ times gratis advokat konsultasjon som finnes flere steder i landet. Oversikt over dette tilbudet finner du her: Advokatvakten

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er en ordning som er opprettet for å hjelpe folk med lave inntekter. Fri rettshjelp innebærer fritt rettsråd. Det vil si at du kan få dekket utgiftene til rådgivning hos advokat. Fri rettshjelp omfatter dessuten fri sakførsel. Det vil si at du kan få dekket advokatutgifter og rettsgebyr i forbindelse med en rettssak.

Fylkesmannen

Ved det lokale fylkesmannsembete kan foreldre få hjelp til å drøfte praktiske og juridiske spørsmål når det gjelder foreldreansvar, blant annet samværsrett. Du kan også få informasjon om fri rettshjelp. Oversikt over landets fylkesmenn med kontaktinfo finner du her: Fylkesmannskontorer

NAV – barnebidrag

Arbeids- og velferdsetaten v/NAV lokalt kan gi opplysninger om barnebidrag, barnetrygd og stønadsordninger til enslig forsørger. Oversikt over NAV kontorer i ditt fylke finner du her:

NAV i ditt fylke

Aktuelle lover

Lov om svangerskapsavbrudd – Abortloven

Innen utgangen av 12 svangerskapsuke bestemmer kvinnen selv om hun vil avbryte svangerskapet. Mellom 12 og 18 uke må man søke om det og avgjørelsen tas av en offentlig oppnevnt nemd. Etter 18 uke er det ikke anledning til å avbryte svangerskapet. Les særlig § 2.

Lov om barn og foreldre – Barneloven

Reglene om farskap og foreldreansvar finner du i Lov om barn og foreldre (barneloven). Se kapittel 2 for bestemmelsene om farskap og usikkert farskap. I barneloven finner du også de viktigste bestemmelsene om samværsrett og forsørgerplikt. Se henholdsvis kapittel 6 og kapittel 8

Usikkert farskap – DNA-test

Farskap.no

Farskap.no er Folkehelseinstituttets nettsider om farskap og farskapstesting – DNA-test. Sidene gir kort informasjon om hva DNA-testing er og sikkerhet for å fastslå farskap (og morskap) ved en slik test. Du kan få svar på spørsmål du har og bestille testen online dersom du ønsker det.

Prevensjon

Gratiskondomer.no

Helsedirektoratets ordning med gratis kondomer. Her kan du bestille gratis kondomer sendt hjem til deg i postkassen. Du betaler bare for en vanlig sms. Fyll inn navn, adresse og telefonnummer. Du bekrefter bestillingen ved å svare OK på sms’en du får når du sender inn skjema. Kondomene sendes i en diskret boblekonvolutt og levering innen en uke fra du bekrefter bestillingen. Du kan velge mellom ulike typer kondomer

Forskning – artikler

Intended and Unintended Pregnancies Worldwide Internasjonal oversiktsartikkel om svangerskap og abort i verden. Statistikk fra 2012 Belyser trender i Europa og andre verdensdeler Abort – fakta og statistikk Oversikt og abortstatistikk fra Folkehelseinstituttet. Gir fakta og oversiktstall for siste 10 år. På sidene til Folkehelsa kan du finne årsrapporter over svangerskapsavbrudd i Norge og flere fakta og artikler om uplanlagt graviditet og abort Men and abortion Engelsk kunnskapsoppsummering om menns perspektiver og reaksjoner på abort. C Coyle. Men and Abortion: A Review of Empirical Reports Concerning the Impact of Abortion on Men. The Internet Journal of Mental Health. 2006 Volume 3 Number 2.

Menns og kvinners erfaringer med abort Svensk litteraturstudie av menns og kvinners ulike erfaringer og perspektiver på uplanlagt graviditet og abort

At være to om det Intervju i regi av det danske rådgivnings-nettstedet «sexlinien». 3 unge menn gir sine perspektiver på uplanlagt graviditet og abort. Spesielt om valg og følelser.