Ta grep om din livssituasjon – her får du hjelp

Snakk med noen du stoler på og skaff deg god hjelp. Når det skjer noe voldsomt i livet, er det lurt å snakke om det – du får satt ord på din historie og det du føler. Og du får andres mening og perspektiver på hvordan du kan håndtere situasjonen.

Snakk med dit eget nettverk, og ta kontakt med noen som har god erfaring med det du trenger hjelp til.

Det finnes flere ressurser som det kan være nyttig å vite om:

Amathea

Stiftelsen Amathea er en helsetjeneste som tilbyr gratis veiledning til kvinner, menn og par som er blitt uplanlagt gravide. Amathea har slik veiledning som sin hovedoppgave, og du/dere kan snakke med en profesjonell veileder. Amathea har kontorer over hele landet med tilbud til alle som trenger det. Kan kontaktes på e-post, telefon og chat

Telefon: 90 65 90 60 hverdager kl. 08 – 20

Reform ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn driver hjelpetilbud spesielt for menn og fokuserer særlig på gutters og menns livssituasjon, utfordringer og behov. Du kan ta kontakt med mannstelefonen og snakke med en erfaren rådgiver om din situasjon. Hvis du trenger juridisk hjelp kan du ta kontakt med Reforms telefon for juridisk rådgivning som betjenes av advokater.

Mannstelefonen: 22 34 09 60 hverdager kl. 17 – 20

Juridisk rådgivningstelefon: 991 66 480 mandag tom torsdag kl. 19 -21.

Familievernet

Familievernet gir et gratis lavterskeltilbud i forbindelse med ulike typer samlivs- og relasjonsproblemer. Familievernkontorer kan hjelpe foreldre med å komme fram til avtaler om barna og bistå med veiledning og hjelp til å bedre samarbeidet mellom foreldrene. Tilbyr terapi og samtalegrupper. Tilbudet er landsdekkende. Oversikt over landets familievernkontor finner du her: Familievernkontorer

Juridisk bistand

Kontakt advokat hvis du trenger hjelp til juridiske spørsmål. På nettstedet advokatenhejleperdeg.no gir erfarne advokater gratis råd og informasjon om aktuelle juridiske problemstillinger og rettshjelp. Du kan stille egne spørsmål. Tjenesten har også et gratis tilbud om ½ times gratis advokat konsultasjon som finnes flere steder i landet. Oversikt over dette tilbudet finner du her: Advokatvakten

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er en ordning som er opprettet for å hjelpe folk med lave inntekter. Fri rettshjelp innebærer fritt rettsråd. Det betyr at du kan få dekket utgiftene til rådgivning hos advokat. Fri rettshjelp omfatter dessuten fri sakførsel. Det vil si at du kan få dekket advokatutgifter og rettsgebyr i forbindelse med en rettssak.

Fylkesmannen

Ved det lokale fylkesmannsembete kan foreldre få hjelp til å drøfte praktiske og juridiske spørsmål når det gjelder foreldreansvar, blant annet samværsrett. Du kan også få informasjon om fri rettshjelp. Oversikt over landets fylkesmenn med kontaktinfo finner du her: Fylkesmannskontorer

NAV – barnebidrag

Arbeids- og velferdsetaten v/NAV lokalt kan gi opplysninger om barnebidrag, barnetrygd og stønadsordninger til enslig forsørger. Oversikt over NAV kontorer i ditt fylke finner du her:

NAV i ditt fylke