Samiske kvinner og seksuell helse

I 2017 ansatte Amathea en samisk prosjektleder; Ingunn Eriksen i ett to-årig prosjekt med fokus på samiske kvinner og seksuell helse. Prosjektet var ett samarbeid mellom Amathea og SANKS

Ingunn Eriksen er sykepleier og sexolog som prosjektleder.

Amathea og SANKS (Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern) samarbeidet om prosjektet: Samiske kvinner og seksuell helse. Formålet med samarbeidsprosjektet er å arbeide for, samt etablere en trygg arena for seksuell helse for den samiske befolkning.