Hedmark og Oppland

For Hedmark og Oppland har vi kontor på Hamar. Med oss kan du trygt snakke om dine tanker og følelser rundt graviditet og abort. Det er gratis og vi er underlagt taushetsplikt.

Amathea tilbyr:

  • Informasjon og veiledning ved valg knyttet til svangerskap og abort
  • Samtale før og etter abort
  • Samtale underveis og etter fullført svangerskap

Se alle våre tjenester her


Fra 2019 har Amathea Hedmark/Oppland ny adresse:

Besøksadresse Wedels gate 4, Hamar. 

Postadresse Grønnegata 11, 2317 Hamar.


Telefon: 815 32 005

Eposthedmark@amathea.no

Åpningstid: Mandag-fredag: 08:30-16:00
Telefontid: Mandag-fredag: 08:00-20:00


Fødselsforberedende kurs 

Amathea arrangerer egne fødselsforberedende kurs for kvinner som er alene i svangerskapet, har ett uavklart forhold til barnefar, og som forventer å bli alene om hovedomsorgen for barnet.        

Ta kontakt for informasjon og påmelding på tlf. 815 32 005.

Vis kursprogram


Mor- barn grupper

Gruppen er et tilbud til deg som er alene om den daglige omsorgen for ditt/dine barn.Dialoggruppe for menn ved asylmottak

Gruppen tilbys i samarbeid med ansatte ved mottaket eller andre eksterne samarbeidspartnere. Tema:Seksuell helse, reproduktiv helse, kvinner og menn sine rettigheter i Norge, bruk av kondom/prevensjon, respekt for egen og andres helse og autonomi.


Prosjekt Hedmark

Prosjekt som har gått i 6 år og skal videreføres i 2018 og har fokus på minoritetshelse og kvinnehelse. Styrking til å ta egne valg i forhold til sin helse/seksuell helse og familieplanlegging, utdanning med mer. Gratis prevensjon til kvinner som bor ved mottak. 


Annet

Les artikkel i Hamar Dagblad

Les artikkel i Østlendingen

Her finner du oss