Fødselsforberedende kurs - Hedmark og Oppland

Kurset passer for gravide som enten er unge eller enslige, som ønsker å treffe andre i samme situasjon. Som kursdeltaker lærer du om fødsel, barseltid, økonomiske rettigheter og hva det innebærer å bli mor.

Kurset inneholder


  • Kvinnens kroppslige endringer i svangerskapet
  • Signaler på at fødselen er i gang
  • Fødselen
  • Smertelindring under fødselen
  • Tiden etter fødsel, barseltiden
  • Barnets beste og fars rolle
  • Samarbeid med barnefar
  • Stønader, rettigheter og bidrag


Datoer for neste kurs:

24.februar kl.17.00 v/Jordmor, Fødsel og smertelindring

02.mars kl.17.00 v/Jordmor, Barseltid og Amming

09.mars kl.17.00 Samarbeid med den andre forelder

16.mars kl.17.00 Økonomiske og juridiske rettigheter


Til de ulike kurskveldene inviterer vi inn fagpersonale med spesialkompetanse innen hvert tema.

Kurset holdes av Jordmor Åse Fjeld og Sykepleier/Veileder Bente Nymoen ved Amathea


Etter endt kurs kan du fortsette i Svangerskapsgruppe/mor og barn gruppe


Kurset er gratis og holdes i Amathea sine lokaler i Wedels gate 4 Hamar

Trenger du Tolk? Si fra om dette ved påmelding.

Det vil bli enkel servering på kursene

Påmelding

For påmelding kan du:

Ringe vår landsdekkende telefontjeneste som er åpen fra
kl. 08.00-20.00 alle hverdager, tlf.90 65 90 60/966 28 842

Sende en e-post til hedmark@amathea.no

eller komme innom vårt kontor i Wedels gate 4 i Hamar.

Kontoret er åpent fra kl. 08.30-15.00 alle hverdager.

Sted

Sted for kurset:

Amathea sitt kontor i Wedels gate 4, Hamar