Fødselsforberedende kurs - Hedmark og Oppland

Kurset passer for gravide som enten er unge eller enslige, som ønsker å treffe andre i samme situasjon. Som kursdeltaker lærer du om fødsel, barseltid, økonomiske rettigheter og hva det innebærer å bli mor.

Kurset inneholder


  • Kvinnens kroppslige endringer i svangerskapet
  • Signaler på at fødselen er i gang
  • Fødselen
  • Smertelindring under fødselen
  • Tiden etter fødsel, barseltiden
  • Barnets beste og fars rolle
  • Samarbeid med barnefar
  • Stønader, rettigheter og bidrag


Datoer for neste kurs

Ønsker du delta på fødselsforberedendekurs så tilbyr Amathea Hamar/Innlandet nå digitalt kurs.

Første kurs som er for de som er alene i svangerskapet blir 11.05 og 18.05, kl.18.00 begge dager.

Ta kontakt med veileder på Hamar for informasjon til hvordan du kan delta: tlf 96628842 eller epost: hedmark@amathea.no

Kurset er gratis og blir ledet av Jordmor Åse Fjeld.

Vi skal kjøre flere kurs så om disse dagene ikke passer så kan du bli med på neste.

Tema:

11.05 Fødsel og Smertelindring

18.05 Amming og Barseltid

Ved behov blir det også tilbud om en ekstra kveld med informasjon rundt økonomiske og juridiske rettigheter for deg som forventer å bli alene med omsorgen for barnet.


Etter endt kurs kan du fortsette i Svangerskapsgruppe/mor og barn gruppe


Kurset er gratis og holdes i Amathea sine lokaler i Wedels gate 4 Hamar

Trenger du Tolk? Si fra om dette ved påmelding.

Det vil bli enkel servering på kursene

Påmelding

For påmelding kan du:

Ringe vår landsdekkende telefontjeneste som er åpen fra
kl. 08.00-20.00 alle hverdager, tlf.90 65 90 60/966 28 842

Sende en e-post til hedmark@amathea.no

eller komme innom vårt kontor i Wedels gate 4 i Hamar.

Kontoret er åpent fra kl. 08.30-15.00 alle hverdager.

Sted

Sted for kurset:

Amathea sitt kontor i Wedels gate 4, Hamar