Fødselsforberedende kurs - Nordland

Kurset passer for gravide som enten er unge eller enslige, som ønsker å treffe andre i samme situasjon. Som kursdeltaker lærer du om fødsel,
barseltid, økonomiske rettigheter og hva det innebærer å bli mor.

Kurset inneholder

  • Kvinnens kroppslige endringer i svangerskapet
  • Signaler på at fødselen er i gang
  • Fødselen
  • Smertelindring under fødselen
  • Tiden etter fødsel, barseltiden
  • Barnets beste og fars rolle
  • Samarbeid med barnefar
  • Stønader, rettigheter og bidrag

Til de ulike kurskveldene inviterer vi inn fagpersonale med spesialkompetanse innen hvert tema.

Påmelding

For påmelding kan du:

Ringe vår landsdekkende telefontjeneste som er åpen fra
kl. 08.00-20.00 alle hverdager, tlf. 90 65 90 60

Sende en e-post til nordland@amathea.no

eller komme innom vårt kontor i Sjøgata 15, 8006 Bodø

Kontoret er åpent fra kl. 08.30-15.30 alle hverdager.

Sted

Sted for kurset:

Amathea sitt kontor i Sjøgata 15, 8006 Bodø