Fødselsforberedende kurs - Oslo og Akershus

Kurset passer for gravide som enten er unge eller enslige, som ønsker å treffe andre i samme situasjon. Som kursdeltaker lærer du om fødsel, barseltid, økonomiske rettigheter og hva det innebærer å bli mor.

Målgruppen for kurset som går over 4 formiddager, er alle gravide kvinner som blir alene med omsorgen for barnet, eller som har et uavklart forhold til barnefar.

Datoer for fødselsforberedende kurs 2021 Amathea Oslo


Kurset inneholder

  • Kvinnens kroppslige endringer i svangerskapet
  • Signaler på at fødselen er i gang
  • Fødselen
  • Smertelindring under fødselen
  • Tiden etter fødsel, barseltiden
  • Barnets beste og fars rolle
  • Samarbeid med barnefar
  • Stønader, rettigheter og bidrag

Til de ulike kursdagene inviterer vi inn fagpersonale med spesialkompetanse innen hvert tema.


Vi har tilbud om gratis fødselsforberedende kurs til gravide kvinner som har benyttet donor (enkel-/dobbeldonasjon) – solomødre

Målgruppen for kurset som går over 1 formiddag, er gravide kvinner som har benyttet donor. Informasjon finner du her: Fødselsforberedende kurs for solomødre


Påmelding


Ring oss på tlf. 90 65 90 60

Chat med oss

Eller send en e-post til oslo@amathea.no

Sted

Sted for kurset:

Amathea sitt kontor i Pilestredet Park 7, Oslo