Fødselsforberedende kurs - Østfold

Kurset passer for gravide som enten er unge eller enslige, som ønsker å treffe andre i samme situasjon. Som kursdeltaker lærer du om fødsel, barseltid, økonomiske rettigheter og hva det innebærer å bli mor.

Kurset inneholder


24.10.2019 klokken 12-14

Velkommen. Bli kjent. Bekkenløsning og trening.

Ved fysioterapeut Gun Reppe Moe


31.10.2019 klokken 12-14

Barneloven og juridiske rettigheter

Ved advokat Kari Sofie Jacobsen


07.11.2019 klokken 12-14

Tidlig tilknytning og samarbeidende instanser. Svangerskapets siste del.

Ved jordmor Ingfrid Eriksen og barnevernspedagog Kaja Frisch Grundvig


14.11.2019 klokken 12-14

Amming og tilknytning.Til de ulike kurskveldene inviterer vi inn fagpersonale med spesialkompetanse innen hvert tema.

Påmelding

For påmelding kan du:

Ringe vår landsdekkende telefontjeneste som er åpen fra
kl. 08.00-20.00 alle hverdager, tlf. 90 65 90 60


Sende en e-post til ostfold@amathea.no

eller komme innom vårt kontor i Glemmengata 55, 1608 Fredrikstad

Kontoret er åpent fra kl. 08.30-15.30 tirsdag til fredag.

Sted

Sted for kurset:

Amathea sit kontor i Glemmengata 55, 1608 Fredrikstad