Fødselsforberedende kurs - Østfold

Kurset passer for gravide som enten er unge eller enslige, som ønsker å treffe andre i samme situasjon. Som kursdeltaker lærer du om fødsel, barseltid, økonomiske rettigheter og hva det innebærer å bli mor.

Kurs program


Torsdag 25.10.2018. Klokken 12.00-14.00

Velkommen. Bli kjent. Bekkenløsning og trening.

Ved fysioterapeut Gun Reppe Moe


Fredag 02.11.2018. Klokken 14.00 – 16.00

Barneloven og juridiske rettigheter

Ved advokat Kari Sofie Jacobsen


Fredag 09.11.2018. Klokken 12.00 – 14.00

Tidlig tilknytning og samarbeidende instanser. Økonomiske rettigheter.

Ved jordmor Ingfrid Eriksen og barnevernspedagog Kaja Frisch Grundvig


Fredag 16.11.2018. Klokken 12.00 – 14.00

Fødsel og svangerskapets siste del.

Ved Jordmor Ingfrid Eriksen


November 2018(tidspunkt kommer)

Amming og tilknytning.

Ved ammehjelper og barnepleier

Trude Haraldsen


Påmelding

For påmelding kan du:

Ringe vår landsdekkende telefontjeneste som er åpen fra
kl. 08.00-20.00 alle hverdager, tlf. 815 32 005

Sende en e-post til ostfold@amathea.no

eller komme innom vårt kontor i Glemmengata 55, 1608 Fredrikstad

Kontoret er åpent fra kl. 08.30-15.30 alle hverdager.

Sted

Sted for kurset:

Amathea sit kontor i Glemmengata 55, 1608 Fredrikstad