Fødselsforberedende kurs - Telemark

Kurset passer for gravide som enten er unge eller enslige, som ønsker å treffe andre i samme situasjon. Som kursdeltaker lærer du om fødsel,
barseltid, økonomiske rettigheter og hva det innebærer å bli mor.

Kursprogram

Tirsdag 04.02 Kl 14 00 Graviditeten- forventninger og opplevelse

Tirsdag 11.02 Kl 14 00 Førstehjelp v/doktorhuset

Tirsdag 25.02 Kl 14 00 Fødsel v/jordmor

Tirsdag 03.03 Kl 14 00 Økonomiske rettigheter v/NAV

Onsdag 11.03 Kl 14 00 Farskap og foreldrerett v/familiekontoret

Tirsdag 17.03 Kl 14 00 Helsestasjonen som ressurs v/helsesøster

Tirsdag 24.03 Kl 14 00 Barseltiden


Til de ulike kurskveldene inviterer vi inn fagpersonale med spesialkompetanse innen hvert tema.

Enkel servering!

Påmelding

Ring vår landsdekkende telefontjeneste som er åpen fra
kl. 08.00-20.00 alle hverdager, tlf. 90 65 90 60

Send en e-post til inger.jonassen@amathea.no


Sted

Sted for kurset:

Amathea sitt kontor i Arkaden 5.etg, 3724 Skien