Samisk/ Karasjok

Samiske kvinner og seksuell helse. Ett samarbeidsprosjekt mellom Amathea og SANKS

I 2017 ansatte Amathea en samisk prosjektleder; Ingunn Eriksen. Hun er sykepleier og sexolog. Amathea og SANKS (Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern) har et samarbeidsprosjekt; Samiske kvinner og seksuell helse. Formålet med samarbeidsprosjektet er å arbeide for, samt etablere en trygg arena for seksuell helse for den samiske befolkning.