Fødselsforberedende kurs - Troms og Finnmark

Kurset passer for gravide som enten er unge eller enslige, som ønsker å treffe andre i samme situasjon. Som kursdeltaker lærer du om fødsel,
barseltid, økonomiske rettigheter og hva det innebærer å bli mor.

Kurset inneholder

  • Kvinnens kroppslige endringer i svangerskapet
  • Signaler på at fødselen er i gang
  • Fødselen
  • Smertelindring under fødselen
  • Tiden etter fødsel, barseltiden
  • Barnets beste og fars rolle
  • Samarbeid med barnefar
  • Stønader, rettigheter og bidrag

Til de ulike kurskveldene inviterer vi inn fagpersonale med spesialkompetanse innen hvert tema.

Påmelding

For påmelding kan du:

Ringe vår landsdekkende telefontjeneste som er åpen fra
kl. 08.00-20.00 alle hverdager, tlf. 90 65 90 60

Sende en e-post til troms@amathea.no

eller komme innom vårt kontor i 5.etg i Fiskernes Hus ved Torget i Tromsø

Kontoret er åpent fra kl. 08.30-16.00 alle hverdager.

Sted

Sted for kurset:

Amathea sit kontor i 5.etg i Fiskernes Hus ved Torget i Tromsø