Fødselsforberedende kurs - Trøndelag

Kurset passer for gravide som enten er unge eller enslige, som ønsker å treffe andre i samme situasjon. Som kursdeltaker lærer du om fødsel,
barseltid, økonomiske rettigheter og hva det innebærer å bli mor.

Kurset inneholder


· Kvinnens kroppslige endringer i svangerskapet

· Signaler på at fødselen er i gang

· Fødselen

· Smertelindring under fødselen

· Tiden etter fødsel, barseltiden

· Barnets beste og fars rolle

· Samarbeid med barnefar

· Stønader, rettigheter og bidrag


Til de ulike kurskveldene inviterer vi inn fagpersonale med spesialkompetanse innen hvert tema.


Kurset vil bli holdt i kontorlokalene til Amathea Trøndelag i Kjøpmannsgt.16, 1 etg.


VELKOMMEN!

Vennlig hilsen

Hege Follestad og Kristin B. Stølan


Påmelding

For påmelding kan du:

Ringe vår landsdekkende telefontjeneste som er åpen fra
kl. 08.00-20.00 alle hverdager, tlf. 90 65 90 60

Sende en e-post til trondelag@amathea.no

eller komme innom vårt kontor i Kjøpmannsgt.16, 1 etg.

Kontoret er åpent fra kl. 08.30-15.30 alle hverdager.

Sted

Sted for kurset:

Amathea sit kontor i Kjøpmannsgt.16, 1 etg.