Med rett til å sørge?

Amathea og LUB, Landsforeningen uventet barnedød, har i 2020 startet et samarbeid om pilotprosjektet «Med rett til å sørge?»

Amathea og LUB, Landsforeningen uventet barnedød, har i 2020 startet et samarbeid om pilotprosjektet «Med rett til å sørge?», med økonomisk støtte fra DAM.

LUB får flere henvendelser om sorgstøtte fra kvinner som har opplevd svangerskapsavbrudd i uke 16-21, selv om dette ikke er deres hovedmålgruppe. Amathea tilbyr samtaler etter svangerskapsavbrudd frem til svangerskapsuke 22, men erfarer overraskende liten pågang. Vi antar at en relativt stor gruppe ikke vet om eller tør å ta kontakt med Amathea eller LUB til tross for at de opplever situasjonen sin som vanskelig og utfordrende.

I pilotprosjektet skal vi intervjue fem kvinner med tapserfaring mellom uke 16 og 21, og fem helsepersonell som møter kvinner i en slik situasjon.

Gjennom pilotprosjektet ønsker vi å lære mer om kvinners psykososiale behov og helsepersonells erfaringer, slik at disse kvinnene kan ivaretas bedre.