Minoritetshelse

Stiftelsen Amathea har siden 2005 hatt en økt satsning på primærforebyggende arbeid med ett økt fokus på kvinnehelse i ett minoritetsperspektiv. Målet er å søke å forebygge kjønnslemlestelse. Safia Y. Abdi Haase er prosjektleder. Hun tilfører organisasjonen både kulturkompetanse og kompetanse innen kvinnehelse og kjønnsbasert vold generelt, og kjønnslemlestelse spesielt. Hun har hatt et spesielt fokus på Østfold.
Somaliske pionerer var i 2009 initiativtakere til en felles markering mot kjønnslemlestele (25.11.2009). I 2010 ble suksessen gjentatt med en Aksjonsdag mot Kjønnslemlestelse på Folkets Hus, 27. november. Etter dette har aksjonsdagen blitt en årlig tradisjon siste helg i november.

Stiftelsen Amathea driver dialoggrupper som tilpasses behovene lokalt.
De ansatte i Stiftelsen Amathea har de siste årene deltatt på regionale og nasjonale fagseminarer om kjønnslemlestelse.
«En ildsjels beretning» – Rapport om Stiftelsen Amatheas innsats i kampen mot kjønnslemlestelse.

Men against Female Genital Mutilation

Se musikkvideo på youtube.com