Mor-barn grupper våren 2019 på Hamar

Gruppen er et tilbud til deg som er alene om den daglige omsorgen for ditt/ dine barn.

Det arrangeres mor-barn grupper fra kl.12-14 på lokalkontoret i Hamar:

Tirsdag 19/3

Tirsdag 2/4

Tirsdag 23/4

Tirsdag 7/5

Tirsdag 21/5

Tirsdag 11/6