Om Amathea

Amathea er en landsdekkende helsetjeneste som arbeider i henhold til lov om svangerskapsavbrudd.

Amathea tilbyr:

  • informasjon og veiledning ved valg knyttet til graviditet og abort
  • samtale før og etter abort
  • oppfølging under graviditeten
  • gratis graviditetstest og prevensjonsveiledning
  • alene samtaler og parsamtaler
  • fødselsforberedende kurs for dem som blir alene med magen og mor–barn grupper for dem som blir alene med babyen
  • tjenester som bidrar til samfunnets arbeid med å forebygge uplanlagt graviditet og abort.

Amathea bidrar videre til utvikling av ny kunnskap og økt kompetanse i samfunnet knyttet til kvinnehelse og psykososiale utfordringer ved uplanlagt svangerskap og abort.

Les mer om vårt samfunnsoppdrag