Close-up of woman

Om Amathea

Amathea er en landsdekkende helsetjeneste som arbeider i henhold til lov om svangerskapsavbrudd.

Amathea tilbyr:

   • informasjon og veiledning ved valg knyttet til graviditet og abort
   • samtale før og etter abort
   • oppfølging under graviditeten
   • gratis graviditetstest og prevensjonsveiledning
   • alene samtaler og parsamtaler
   • fødselsforberedende kurs for dem som blir alene med magen  og mor–barn grupper for dem som blir alene med babyen
   • Amathea tilbyr tjenester som bidrar til samfunnets arbeid med å forebygge uplanlagt graviditet og abort.

Amathea bidrar videre til utvikling av ny kunnskap og økt kompetanse i samfunnet knyttet til kvinnehelse og psykososiale utfordringer ved uplanlagt svangerskap og abort.