Undervisning og foredrag

Amathea bidrar videre til utvikling av ny kunnskap og økt kompetanse i samfunnet knyttet til kvinnehelse og psykososiale utfordringer ved uplanlagt svangerskap og abort.

Vi tilbyr undervisning til ungdomskoler, videregående skoler, høyskoler, universiteter og andre.

Ta kontakt med ditt nærmeste kontor for informasjon