Øvelser til tema- Kjønnslemlestelse

OMSKJÆRING AV KVINNER

Oppgave om Omskjæring (forutsetter en trygg gruppe som er åpen for å jobbe med dette tema)

a) Del ut ark med tegninger av ulike typer omskjæring. Typer: 1, 2, 3, (4).

b) Forklar de ulike typene omskjæring. Her kan man gjerne spørre om det er vanlig med omskjæring der de kommer fra (store lokale variasjoner), eventuelt hvilken type. Hvis det er vanlig, kan de fortelle litt om hvorfor man gjør det? Slik får du et inntrykk av holdningene i gruppa og hvor grundig du skal gjennomgå de neste punktene.

c) Komplikasjoner: Smerter, må åpnes før fødsel, menstruasjonsproblemer, hyppige urinveisinfeksjoner, andre infeksjoner (bakterier som gjør deg syk), problemer med seksuell nytelse.

d) Lovgivning: Det er lov å være omskåret, men ikke lov til å omskjære.

e) Henvis til hjelp! Lokal gynekologisk avdeling⁄ legevakt. Man kan rekonstrueres ved noen sykehus, dersom man har problemer etter omskjæring.

Hentet fra MSO veilederen

SEKSUALFORBRYTELSER

Oppgave: Hvordan er dette i ditt hjemland? Hvordan er lov om seksuelle forbrytelser i deres hjemland?