Ressurser - Tvangsekteskap

Lenker:

IMDI

Ung.no

Bufdir


Lover om tvangsekteskap og barneekteskap

Regjeringens Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet (2013–2016) kan du lese her

Handlingsplan mot tvangsekteskap (2008-2011) kan du lese her


Brosjyre fra Bufetat:

Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke. Brosjyren kan lastes ned eller bestilles i papirutgave her


Brosjyrer fra IMDI:

Informasjon til foreldre om ekteskap. Brosjyren finnes på flere språk og kan leses her

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap. Brosjyren finnes på flere språk og kan leses her


Brosjyre om nye regler i ekteskapsloven på norsk, engelsk, somali, sorani, arabisk og urdu

Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold - en veileder til barnevernstjenesten