Film

Folkehelseinstituttet: Animasjonsfilm med grunnleggende informasjon om hiv, utviklet av. (Filmen er først og fremst laget til bruk i helsetjenesten på asylmottak o.l.)

Informasjon om hiv og aids på ulike språk

IPPF ”Positive? Awareness of and attitudes to HIV”

WHO Strategy on HIV/AIDS for 2011-2015: «Let’s do what’s right for everyone»

Criminalize Hate not HIV