Ressurser

Organisasjoner i Norge som jobber med hiv eller personer som lever med hiv:

HivNorge er en partipolitisk og religiøst uavhengig nasjonal interesseorganisasjon for mennesker som lever med hiv, pårørende og andre berørt eller opptatt av hiv.

Nye Pluss

Aksept er et psykososialt støttesenter for alle som er berørt av hiv. Huset har et miljøtilbud, en poliklinikk og et døgntilbud.

(Usikker på om en skal trekke fram enkelte organisasjoner som jobber forebyggende. Trekker en fram Helseutvalget, må en også trekke fram andre som Sex og samfunn, Olafiaklinikken, Brynsenglegene, PMV osv.)

På Folkehelseinstituttets sider om hiv og aids finnes det en rekke rapporter og artikler om hiv og aids i Norge og i verden:

Helseutvalget er en landsdekkende, interessepolitisk uavhengig og livssynsnøytral organisasjon som arbeider helsefremmende og sykdomsforebyggende overfor lesbiske, homofile og bifile samt andre kvinner og menn som har sex med personer av samme kjønn.

Hiv status I ulike land

PDF

Om hivinfeksjon – informasjon og hjelp til å orientere seg for deg som har fått en positiv hivtest

Engelsk versjon: About HIV infection

UNAIDS: The Gap report

Fakta om hiv og aids på flere språk:

Fransk/norsk

Spansk/norsk

Swahili/norsk

Tagalog/norsk

Russisk/norsk

Bosnisk/kroatisk/serbisk/norsk

Tyrkisk/norsk

Hindi/norsk

Urdu/norsk

Arabisk/norsk

Vietnamesisk/norsk

Amharisk

Mongolsk