Øvelser

Oppgave: Jeg tolererer deg

Tid: ca 15 min

Utstyr: Ingen

Mål med øvelsen: Refleksjon rundt toleranse, og det å tolerere noen

Gjennomføring: Beboerne skal sitte to og to, eller gå rundt i rommet og stoppe når de møter en person. Beboer A skal kommentere noe som er synlig ved beboer  B, uten å tillegge det noen verdi. A skal altså konstatere ytre detaljer, som for eksempel at B har brunt hår. (Og ikke at det brune håret er fint/fantastisk etc) A skal dessuten understreke overfor B at A tolererer/aksepterer dette. For eksempel: «Jeg ser at du har grå bukse, og det synes jeg er helt greit». B skal si takk.

Be beboerne bytte på rollene, slik at alle får prøve å tolerere og å bli tolerert. Etter at parene har byttet roller noen ganger, skal utsagnene utvides. A skal konstatere ytre detaljer på samme måte som tidligere, men skal nå også understreke at B er en bra person «til tross for dette», eller at «det gjør ingenting.» B skal takke for dette. Bytt på rollene noen ganger. Avslutt leken, og snakk i plenum om hvordan det føltes.

Hvordan var det å tolerere? Hvordan var det å bli tolerert? Finnes det situasjoner i virkeligheten der man tolererer folk på denne måten? Hvilke personer/grupper er det som blir utsatt for tolerering (hentet fra Undervisning om Seksualitet, Trondheim kommune og LLH Trøndelag)