Videre fordypning

God seksualundervisning tillater elevene å bearbeide sine egne, omgivelsene og samfunnets verdier og oppfatninger om seksualitet. Formålet er å hindre diskriminering, sosial kontroll og vold og for å styrke deltakerne i å kreve sine rettigheter. Denne delen bør inneholde forslag til metoder og oversikt over hvordan du kan arbeide med dette ved å vise hvordan forventninger til seksualitet og kjønn påvirker oss alle.