Innhold og oppbygging

Undervisningspakken består av:

PowerPoint'en er utarbeidet som en basis disposisjon. Den er lagt ut i et åpent format slik at det er mulig å ta bort eller legge til slides, slik at du som underviser kan tilpasse din målgruppe.

Bruk Medisinernes Seksualopplysning (MSO) veileder Seksualundervisning på asylmottak som bakgrunn for undervisningen. Veilederen gir bakgrunnskunnskap som er viktig i møte med asylsøkere og har stort fokus på kultursensitivitet som er en forutsetning for å nå frem med undervisningen

Nettsiden er ment som en ressurs i forhold til fakta, nyheter og lenker til informasjon om seksuell helse. Her vil du også finne flere ressurspersoner og organisasjoner det er mulig å innhente og enkelte lokale tilbud, samt flere oppgaver.

Nettsiden er bygget opp med 7 hovedmoduler og en 8.ende modul som består av forskjellige mindre tema. Hver modul er bygget opp slik at på venstre side finner du bilder med direkte lenker til brosjyrer og PDF`er som er relevant for det enkelte tema. På høyre side finner du underkapitell med fordypning innenfor tema og mer informasjon. I hovedboksene på toppen kan du navigere tilbake til startsiden med alle hovedtema, gå direkte inn i relevante filmer, hente øvelser og finne lenker og ressurspersoner/organisasjoner knyttet opp til den enkelte modulen.

Innholdet i modulene

  1. Planlegge undervisningen: Relevant informasjon om hvordan planlegge og forberede seg til undervisning i det multietniske klasserom. Tips og råd om hva som er viktig å fokusere på for å skape god dialog.
  2. Seksuelle rettigheter og plikter: Informasjon om hvilke rettigheter og plikter hvert enkelt menneske har i Norge. Fokus på retten til å bestemme over egen kropp og eget liv.
  3. Identitet, følelser og relasjoner: Samfunnsmessige forventninger og verdier og hvordan de påvirker oss, med sikte på å aktivt endre diskriminerende normer. Konsekvensene for ulike mennesker og hvordan vi kan tenke og handle på måter som ikke diskriminerer. Med andre ord, hvordan vi kan bidra til et mer likestilt samfunn. Alle har rett til å ta avgjørelser angående sin seksualitet uten andres innblanding. Dette faller inn under retten til privatliv, og innebærer retten til å kontrollere hvordan informasjon om ens seksualitet spres.
  4. Kropp og kjønn: Anatomien til kroppen, ordforrådet og synet på egen kropp.
  5. Svangerskap, fødsel og abort: Grunnleggende informasjon om svangerskap, fødsel og abort. Rutiner for svangerskapsoppfølging i Norge og informasjon om rettigheter og muligheter for abort.
  6. Prevensjon: Bruk av prevensjon og forskjellige typer prevensjonsmidler. Hvorfor bruke dette og skape dialog om familieplanlegging og smitteforebygging.
  7. Seksuelt overførbare infeksjoner (SOI): Forskjellige typer seksuelt overførbare infeksjoner (SOI). Kort om forebygging og behandling av smitte.
  8. Hiv: Forebygging og behandling av smitte. Informasjon om hurtigtest og rutiner i Norge.
  9. Andre tema: Her finner du mer informasjon om andre tema som kjønnslemlestelse, voldtekt m.m.

Undervisningspakker og lenker

Lenker til andre sider om seksuell helse, fakta og pasientinformasjon, offentlige sider og sider hvor man kan bestille gratis kondomer, kontakte frivillige organisasjoner og annet. Samt en samling av tidligere undervisningsmateriale, filmer, tekster m.m. som man kan bruke som inspirasjon eller hente ut utdrag fra.

Ressurspersoner og organisasjoner

Kontaktinformasjon til ressurspersoner og organisasjoner som kan tilby undervisning, enten i form av støtte og fagkompetanse til vanskelige tema eller spørsmål, eller også ved fysisk oppmøte hvor de sender ut undervisere som holder hele undervisningen for klassen eller gruppen.