Om prosjektet

Helsedirektoratet koordinerer oppfølging av nasjonal Hiv strategi «Aksept og mestring»(2009–2015), Strategier for bedre seksuell helse (2010–2015) og har ansvar for oppfølging av tiltak i Nasjonal strategi for innvandrerhelse (2013–2017).

Utlendingsdirektoratet (UDI),Integrerings– og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Vox (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk) skal bistå i å utarbeide en undervisningspakke om seksuell og reproduktiv helse, hiv og andre seksuelt overførbare infeksjoner (SOI). Denne skal brukes til undervisning på mottakene, og kan benyttes i kommunenes arbeid rettet mot nyankomne innvandrere.

I forbindelse med dette arbeidet er det satt ned en arbeidsgruppe bestående av følgende personer:

 • Turid Moseid og Ulla Leth Ollendorff, Helsedirektoratet
 • Elvis Chi Nwosu, African Cultural Awareness
 • Svein Staff, Ahus
 • Manzoor Qadeer Khan, IMDI
 • Kristin Tønnessen Berg, Gunvor Raundalen og Charlotte Andersen, Stiftelsen Amathea
 • Ellen Støkken Dahl, MSO
 • Anita Steingrimsen og Anders Gran, Vam Mottak
 • Magnus Rønneberg Ruud, UDI
 • Beate Linnerud og Tone Katralen, VOX

Prosjektet er basert på funn i undersøkelsen «Informasjon om seksuell helse i asylmottak – En kartlegging» (Helsedirektoratet⁄Amathea, 2013)

Prosjektet består av:

 • En kort bruksanvisning for materialet
 • En Power Point (til bruk som disposisjon)
 • En undervisningsveileder
 • Denne nettsiden som er en basisplattform for informasjon om seksuell helse til beboere i mottak med informasjon, lenker og henvisninger. Siden er ment å fungere som ett oppslagsverk, og et samlingssted for oppdatert informasjon om hva som finnes tilgjengelig av materiale.

Materiellet ble lansert våren 2015

For tilbakemeldinger kontakt post@amathea.no