Rammeplan og informasjonsplan

Beboere på mottak har rett til å få informasjon og undervisning om seksualitet og seksuell helse i henhold til UDI's Informasjonsarbeid for barn og unge Modul 6 og UDI's Informasjonsprogram for voksne Modul 7.