Kropp og kjønn

En grunnleggende del av seksualundervisning er kunnskapen om kroppen. Denne delen handler om kropp og seksualitet på grunnlag av begjær og nytelse, følelser og samspill. Her er noen tips om hvilken kunnskap som er sentral, og metoder å arbeide med. Det er også forslag til øvelser utviklet for å øve på kommunikasjonsferdigheter i forhold til seksuell helse i møte med andre.

For å få til endring i livet sitt er det ikke nok med faktakunnskap, en trenger også handlingskompetanse. Handlingskompetanse kan man tilegne seg gjennom å delta i diskusjoner og samtaler om etiske og moralske dilemma, og å gjøre praktiske oppgaver knyttet til tema. Målet er å oppnå større følelse og respekt for både egne og andres grenser. Med andre ord å være i stand til å vise både ja og nei, så vel som til å forstå og respektere andre. I denne delen drøftes det også hvor du kan få informasjon og hjelp med ulike problemstillinger knyttet til seksualitet.

For å kunne snakke om kropp og seksualitet trenger deltakerne et relevant ordforråd. Se hvordan de forskjellige kjønnsorganer ser ut, og sett ord på hva de heter. Dette gir samtidig en bevissthet om at alle mennesker er forskjellige. Våre kjønnsorganer er like forskjellige som våre ansikter, og likevel er vi normale. I denne delen får du også forslag til hvordan du kan anta og understreke likheter mellom kjønnene for å motvirke stereotypier og gi alle, uavhengig av kjønn, samme mulighet til å utforske sine ønsker.

Navn på kjønnsorganene

Det er viktig å bruke de ordene som du føler deg komfortabel med når du skal undervise om kjønnsorganene på en positiv måte. Spør tilhørerne hvilke ord de selv bruker på kjønnsorganene. Velg ut ord for vagina og penis som du som underviser er komfortabel med å bruke. Enkelte ord kan virke støtende, spesielt for voksne, og kan betegnes som negativt ladede ord. Snakk om hvorfor det er viktig å bruke positivt ladede ord, og utforsk sammen med deltakerne hvilke alternative ord som finnes. Vagina betyr egentlig bare en begrenset del av kvinnens kjønnsorgan. Men i dagligtale brukes ofte ordet i betydningen av hele området. Diskuter også hva som er vulva og hva som er skjeden. Dersom det passer for gruppen kan du vise en tegning.

Det er fullt mulig å snakke om seksuell helse uten å bruke mange vanskelige ord. Bruk av bilder, der det er mulig, er ofte det letteste. Gjør øvelser sammen gruppen hvor dere navngir forskjellige deler

Unngå å stadig snakke om «mannens seksuelle helse» og «kvinnens seksuelle helse». For transpersoner, som kan være kvinner med penis og menn med vagina, vil en slik undervisning bli stigmatiserende. Snakk heller direkte om penis og vagina (ut i fra de ordene dere har valgt)

De ytre kjønnsorganer

Kjønnsorganene som finnes i biologibøker og på pornografiske bilder viser sjelden de store forskjellene i utseende mellom ulike peniser og vulvaer. Derfor er det ikke overraskende at mange har spørsmål om hvorvidt det er greit å se ut som de gjør. Dette er grunnleggende for resten av undervisningen og viktig å ta seg tid til.

(Fritt oversatt med tilføyinger og tilpasninger fra RFSU.se)