Øvelser

En metode for å illustrere hvor forskjellige vi er å be deltagerne tegne kjønnsorganene. Se hvor mange forskjellige tegninger dere får og diskuter forskjeller og likheter.

Spørsmål og svar: ”Hva er normalt”  (hentet fra https://www.stfk.no/upload/A/2010/Utdanning/Undervisningsopplegg-om%20seksualitet-%20revidert-juni2010%5B1%5D.pdf)

Tid: Fra 30 min. Utstyr: Anonyme spørsmålslapper eller spørsmålene i dette kapittelet. Mål med øvelsen: Avlive myter, økt faktakunnskap, få svar på̊ spørsmål om kroppen. Gjennomføring: Del ut lapper før timen (gjerne dagen før, eller tidligere på̊ dagen) der elevene skriver spørsmål de har om kroppen. Lappene skal være anonyme, og alle må levere en lapp. De som ikke har noe spørsmål leverer en blank lapp. Samle sammen lappene, og se gjennom slik at du har svarene klare. Les spørsmålene høyt i klassen og svar på̊ dem. Alle spørsmål må tas seriøst og svares på, selv om det kan være noen som har skrevet tullespørsmål. Alternativ gjennomføring: Bruk spørsmålene og svarene fra dette kapittelet. Les spørsmålet høyt først, hør om elevene vet svaret, og gi dem ”fasiten” etterpå̊. Åpne for flere spørsmål underveis og etterpå̊.